Regulamin

  1. Termin usunięcia usterki zostaje ustalony podczas oddania sprzętu do serwisu. Również podczas tej rozmowy serwisant podaje orientacyjny koszt naprawy.
  2. Podany czas naprawy jest terminem orientacyjnym i może ulec niezapowiedzianej zmianie. Identyczna sytuacja dotyczy kosztu naprawy.
  3. Ceny podane na stronie internetowej są cenami netto do których należy doliczyć podatek VAT 23%. Cena podana przez serwisanta przy podczas oddawania sprzętu również jest ceną netto do której w/w podatek 23% należy doliczyć.
  4. Czas odbioru sprzętu to 7 dni od zawiadomienia (telefonicznego, listownego, drogą internetowa) lub według wcześniejszego ustalenia z klientem. W przypadku braku odbioru w tym terminie pobierana będzie opłata za magazynowanie w kwocie 5 zł netto za każdą rozpoczętą dobę licząc od dnia zawiadomienia. W przypadku braku możliwości skontaktowania się z klientem, nie wynikającym z błędów serwisu do zwrotu wstawionego sprzętu dojdzie w momencie pełnego uregulowania należności.
  5. Po upływie 45 dni od dnia zawiadomienia klienta o skończeniu naprawy sprzęt ulega przepadkowi i jest rozumiany za porzucony przez właściciela w rozumieniu art.180 Kodeksu Cywilnego oraz art. 181 Kodeksu Cywilnego nabywa przez jego objęcie w posiadanie samoistne.
  6. Serwisant nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe w czasie usuwania awarii nie z jego winy. Np. trwałe szkody wynikające z działalności wirusów, utrata danych.
  7. Każdy klient oddający sprzęt do serwisu lub korzystający z naszych usług, jest zobowiązany z zapoznaniem się z niniejszym regulaminem. Oddając sprzęt do naprawy jest akceptacją powyższego regulaminu. Jest to zarazem umowa na której podstawie jest świadczona usługa naprawy i ona reguluje prawo i obowiązki z tego tytułu. Wszelkie inne postanowienia muszą być przedstawione w formie pisemnej i zaakceptowane przez obie strony.
  8. Klient wysyłający uszkodzony sprzęt poprzez usługę kurierską zobowiązany jest do odpowiedniego zabezpieczenia sprzętu a tym samym serwis RAWCOM nie odpowiada za uszkodzenia wywołane transportem nie z jego winy.

Oferta serwisu komputerów

Problem z komputerem? Zadzwoń do naszego serwisu.

Serwis

Oferta outsourcingu dla firm

Opieka informatyczna dla firm, szybko i profesjonalnie.

Dla firm

Monitoring

Niższe koszty bezpieczeństwa Twojego domu lub firmy.

Monitoring